Tips & Tricks - Solel för Hus


Fördelar med Sol-El

 

Enligt Naturskyddsföreningen ligger den viktigaste delen av klimatlösningen i förnybar energi. Just Solel är av samma förening ett prioriterat område.

 

Även din plånbok blir glad då du minskar din elräkning och vilket också höjer värdet på ditt hus.

 

Kostnadskalkylen gynnas även av 

 

1. Installationsbidraget på 35% av installationskostnaden.

 

2. Möjligheten att sälja överskottsel (Tex via GodEl till spotprisvärde eller DinEl/EgenEl med äkta kvittningsavtal )

Se även NyTekniks kartläggning 20140604 http://www.nyteknik.se/incoming/article3830844.ece/BINARY/original/elbolagen-1200.jpg

 

3. Enligt förslag från Regeringen skall man få skatteavdrag för el som matas tillbaka in i elnätet från 1 juli 2014. Möjlighet att sälja el enligt punkt 2 kvarstår dessutom.

 

Bättre än värmepump - Utöver ovan fortsätter kostnadskalkylen vara mycket gynnsam långt fram i tiden då Solpaneler inte innehåller några rörliga delar och är byggda för att hålla under lång tid.  Jämför gärna med en värmepump som normalt har 5 års garanti. För solpaneler gäller 10/25års garanti vilket om något är en indikator på driftsäkerheten.

 

 

 

 

 


 

Nyheter

 

 

 

Troligen lönar det sig att installera nu medan 35% installationsbidrag gäller för att sedan i framtiden dra nytta av regeringens nya förslag om det blir verklighet.

 

Regeringens förslag som presenterades under hösten 2013 innebär att man får skatteåterbäring på 60 öre per utskickad överskotts kWh. I regeringens räkneexempel innebär det att man kan spara 12 000 kr, dvs om man skickar ut 20 000 kWh. 

 

-Detta räkneexempel är inte reellt för de flesta. En skatteåterbäring på 1200kr för 2000 kWh per år är mer troligt. Över en längre tid innebär det tex 12 000kr på 10 år.

 

 Att tänka på vid Solpanelsmontage på hustak

 

Var kan jag installera solpaneler? Blir det verkligen någon el i Sverige?

Du kan installera på hustak i hela Sverige!

Det är en vanlig förutfattad mening att solen i Sverige inte räcker till elproduktion. Vilket är fel! Vi har samma sol i Sverige som söderöver - skillnaden är vinkeln.  Låt oss förklara det såhär: Om solen strålar in snett mot marken späs solenergin ut över en större yta, dvs en svagare solinstrålning. Ett tydligt exempel är om solen lyser med 45 grader vinkel mot en solpanel, då tappar man 30% effekt eftersom solens energi späs ut över en större yta. Ökar du solvinkeln ytterligare blir självklart energiupptaget ännu lägre. Det är det som gör att marken i Sverige inte blir lika varm som vid ekvatorn med solen i zenit. 

Vill vi då få ut maximal effekt av en solpanel skall den monteras på en ställning med motor som alltid riktar den mot solen - vilket för det mesta inte är praktiskt möjligt.

Den rimligaste lösningen är att montera panelerna lutade mot söder och på så sätt få en så vinkelrät instrålning som möjligt. Dock kommer solens rörelse över dagen och årstidernas ändringar av solvinkeln göra att även paneler ej vinklade perfekt mot söder också får en rimlig årsmedelproduktion.

På bilden utgår vi från att 45o takvinkel mot söder har index 100 och jämför hur mycket vi får ut över hela året jämfört med denna "perfekta" installation.

Takvinklar

Som synes finns många möjligheter till bra installationer för många olika hus.

Är du trots allt inte nöjd med 90% på tex ett platt tak kan vi erbjuda ställningar som lutar panelerna mot söder! Eller varför inte använda samma ställningar för ett vinklat montage på en södervägg.

Vädret påverkar självklart energiproduktionen från solpaneler. Regn vill vi inte ha.  Vad många inte vet är att en solpanel producerar en viss mängd el även när det är lite småmulet. 

Produktionen på vintern minskas främst av de korta dagarna. Skillnaden mot en värmepump är att en solpanel är effektiv även i minusgrader!

 

Det finns olika energiberäkningsprogram som tar hänsyn till hur mycket du lutar solpanelerna mot söder och framförallt tar hänsyn till data från SMHI när det gäller vädret på din ort. På så sätt kan vi ange en förväntat årsproduktion. När du tittar på våra solpanelspaket hittar du standardvärden för Stockholm som hjälper dig att enkelt förstå hur mycket energi du kan förvänta dig från de olika paketen.

  

Hur placerar jag mina solpaneler?:  

Taklutning mot söder är optimalt. Se gärna ovan figur för att bilda dig din egen uppfattning.

Har du ett platt tak kan vi erbjuda ställningar som lutar panelerna mot söder – pris mot förfrågan info@teknikhamstern.se.

Undvik placeringar som skyms av träd eller annat då detta kommer att påverka energiproduktionen menligt.

Mät upp taket. Kan du ha solcellspaneler på hela taket som lutar mot söder eller är det skorstenar eller är det något ivägen. Är taket riktat mot söder? Hur mycket lutar det? Hur högt upp är det? Vad är det för täckmaterial? Ungefärligt kabelavstånd från taket till säkringsskåpet? Finns det något som skuggar taket?

 

 

Storlek på paket?:

Hur mycket vill du spara in på din elnota från elbolaget? Titta på den prognostiserade elproduktionen per år, jämför med din elförbrukning. (En normalvilla förbrukar ca 10-20000 kWh per år)

Viktigt är tillgänglig yta dvs storleken på ditt tak.  

Vill du bygga större eller mindre än våra färdiga paket – pris mot förfrågan info@teknikhamstern.se.

 

Bygglov: Ring byggnadskontoret i din kommun. Kontrollera om det behövs bygglov, vissa kommuner kräver detta. Normalt godkänns installation av solceller om man följer takets lutning.

 

Sök bidrag: Sök bidrag, 35% investeringsbidrag för solcellspaneler finns att söka för perioden 2013-2016. 

 

Informera ditt elnätsföretag: Gör en anmälan om att du vill bli småskalig elproducent. Anmäl hur stor effekt du ska installera.

 

Installera: Montera panelerna och dra kablar. En behörig elektriker måste koppla in växelströmssidan till ditt säkringsskåp.

 

Anmäl färdigställande: Elektrikern fyller i en blankett för anmälan av färdigställande till ditt elnätbolag. Elbolaget är skyldigt att ta emot din elproduktion och ordna med omprogrammering av mätare eller byta mätare kostnadsfritt. Elbolagen gör även en besiktning kostnadsfritt.

 

Leta och välj elhandelsbolag: Teckna avtal för försäljning av din el. Du kan fritt välja vem du vill sälja elen till. Några tips kan vara, Bixia Eskilstuna Energi och E.ON. Som helkund kan du få bättre betalt hos Egen EL, Falkenberg Energi, Sala Heby Energi, Gotlands Elförsäljning AB, GodEl, Fortum Markets, Telge Energi, Vattenfall Elförsäljning

Vi rekommenderar gärna DinEl/EgenEl som just nu erbjuder ett äkta kvittningsavtal vilken värderar den el som du matar in i nätet lika högt som den du köper.

Skicka in blankett om utbetalning av bidrag: Begär utbetalning av installationsbidraget hos länsstyrelsen.

 


 

There are no products matching the selection.

Dansk, Norsk, Suomi, English, Deutsch, Nederlands, Espanol ........