Induktiv fuktmätare MC-7825S

2 350,00 kr
SKU
MC-7825S
Overview

Ovärderligt verktyg vid köp av båt, hus och lägenhet. OBS denna induktiva mätare skall inte jämföras med billigare mätare där spetsar trycks in i virke. Med en induktiv fuktmätare kan man mäta fukt i alla typer av material utan att förstöra dessa.

Teknikhamstern tycker

Ovärderligt verktyg vid köp av båt, hus och lägenhet. OBS denna induktiva mätare skall inte jämföras med billigare mätare där spetsar trycks in i virke. Med en induktiv fuktmätare kan man mäta fukt i alla typer av material utan att förstöra dessa.

I paketet

Induktiv fuktmätare MC-7825S, levereras i en skyddande väska med manual.

Teknikhamsterns tips vid icke förstörande fuktmätning - induktiv fuktmätare

Nedan följer en tabell med exempel på olika materials densitet och kalibreringskod för instrumentet.

Densitet (kg/m3)

Code

Exempel på material

200

1

 

220

2

 

240

3

Skum, mjukt trä

320

4

Filt

400

5

Torv, Kol

440

6

Koks

480

7

Kalk

520

8

 

560

9

Timmer, Spånskiva

600

10

Läder, Slagg, Fotogen,

Läder, Alkohol, Polyetylen

800

11

1000

12

Bambu, Paraffin, ABS

1200

13

Organiskt glas, asfalt

1400

14

Bakelit, Träfiberplatta

1600

15

Gummi, Sten, Glasfiber, torr sand

1800

16

Vitriol (87%)

2000

17

Blöt sand , Tegel

2200

18

Kvartsglas, Betong, Asbest, Gips

2500

19

Porslin, glas

3000

20

Marmor, granit

Mätteknik

Alla mätningar bör göras relativt ett referensställe. Blir utslaget stort överväg att byta kod för densitet och gör om mätningen. Det viktigaste i mätningen är dock skillnaden i utslag jämfört med referenspunkten.

Instrumentet mäter ca 40mm djupt och mätningar av en tunn skiva påverkas av eventuella vattenfickor/metall bakom skivan.

Badrum

Eftersom detta är en mätning genom olika material och kalibrering av instrumentet är svår, är jämförelse mellan olika mätpunkter en förutsättning för ett resultat.

Exempelvis vid mätning av fukthalt i gipsvägg bakom kakel i en duschhörna. Mät på ett mindre utsatt ställe (referenspunkt) som har samma vägguppbyggnad, mät sedan i duschhörnan (mätpunkt). Desto större skillnad i mätningarna desto större mängd fukt. Knacka på väggarna för att säkerställa att referenspunkt och mätpunkt har samma uppbyggnad t.ex. kakel på betong, kakel på gips eller plastmatta på gips respektive betong.

Tänk på att rör och reglar i väggen kan påverka mätningarna.

Plastbåt

Vid alla köp av en begagnad båt är en fuktmätning av skrovet en självklarhet!

Gelcoatens tjocklek påverkar mätningar och olika båtar kan vara svåra att jämföra. En tjock gelcoat sänker det visade fuktvärdet. Jämför alltid fribord med botten på samma båt.

Skrovet innehåller alltid en viss mängd fukt, det är naturligt. Längre tid i vattnet ger högre fukthalt. Vinterförvaring på land torkar ut skrovet. En hög fukthalt ökar inte bara risken för böldpest utan kan dramatiskt minska hållfastheten i olika typer av glasfiberarmerad plast.

Inspektion

Ställ instrumentet på Cd15.

Har du möjlighet bör du öva på andra båtar för att skaffa dig en känsla för de faktorer som påverkar mätningen.

Viktigt är att torka och se till att mätplatser är helt torra i bottenfärgen. Desto längre båten står på land desto säkrare och trovärdigare blir mätningen.

Mät på fribord och jämför sedan med olika ställen på botten och roder. Är båten nyligen lyft ur vattnet är det svårt att få korrekta mätvärden. Får man låga värden (en liten skillnad mellan fribord och botten) tyder det oftast på en frisk botten. Vid höga värden beakta alla felkällor.

Observera att vissa bottenfärger i sig suger upp vatten och att andra bottenfärger med metall kan störa instrumentet och ändra mätresultatet. Återigen jämför olika punkter med samma förutsättningar – t.ex. nära vattenlinjen och längre ner

Fukt på insidan av skrovet kan ge höga utslag (mätområde 40mm in i skrovet)

Metall bakom skrovet ger falska utslag

Slutsatsen av bedömningen är således en sammanfattning av ovan faktorer, hur länge båten fått torka, typ av bottenfärg, tjocklek på gelcoat, tjocklek på plasten och framförallt relativt friborden och de olika mätplatserna.

Erfarenhetsvärden

Värden under 10 borde tyda på en frisk botten, vid värden 10-20 låt båten torka ordentligt och mät igen.

Mätningar vid böldpestarbeten

Observera att alla instrument ger olika värden med och utan Gelcoat (t.ex. efter blästring av skrov). En metod för att få ett korrekt värde på fukten i skrovet är att mäta på en specifik plats precis innan och sedan direkt efter blästring för att på så sätt notera differensen i mätningar med och utan gelcoat. Som regel kan sägas att en böldpestbehandling kan påbörjas när skrovet stått en längre tid på land och den relativa fuktkvoten har stabiliserats (dvs inte minskar över tiden och är i ungefär samma nivå som de torra friborden – med hänsyn till ovan nämnda differens).

Trä

Lite erfarenhetsvärden;

För målning i miljö motsvarande inomhusmiljö bör fuktkvoten inte överstiga 10 %. Vid målning utomhus gäller 14 % fuktkvot som övre gräns för att undvika problem som dåligt fästande färg mm.

För trä inomhus varierar fuktkvoten mellan 5 % till 10 %. För trä utomhus 10 % till 15 %.

Vid fuktkvoter över 18 % till 20 % börjar träet bli utsatt för olika sorters angrepp, som mögel mm.

Mellan 23 % till 25 % är risken för att trä skall börja ruttna stor.

Leveranstid 14-20 arbetsdagar

Fraktvikt 0,8kg

Write Your Own Review
You're reviewing:Induktiv fuktmätare MC-7825S