gobi_dry_tank_2_mobile_

GOBI DRY Tank

GOBI DRY Tank

kr1.190,00 inkl. moms

Out of stock

kr1.190,00 inkl. moms

Avfuktare till avluftningen för bränsletank

Availability: Slut i lager

Beskrivning

Inget kondensvatten

Verkar genom att absorbera fukt i tankens avluftning som annars blir till kondensvatten i bränsletanken.

Stoppar proppar

Stoppar tillväxt av bakterier som bildar farligt slem i dieseltankar och skyddar tankar i metall mot korrosion.

Återladdningsbar med indikator

Kristallerna återanvänds gång på gång. Regenerering bör ske ungefär var 6-18e månad.

Miljövänlig

Ersätter giftiga kemikalier som bränsletillsats.

Snabb installation

Installeras på befintlig slang för avluftning. Alternativ även med trevägskran för avledning av överskott vid tankning.

Universal

För alla typer av typer av båtar och tankar i tuffa fuktiga miljöer.

Universal

För alla typer av typer av båtar och tankar i tuffa fuktiga miljöer.

För bränsletankar upp till 750liter.

 

Mer om Dieselbakterier

Oljeprodukter bryts ned av mikroorganismer man normalt finner i marken. De hittar in i tanken via luften under förvaring och hantering. Kolet i bränslet är födan och tillväxten börjar vid kontakt med kondensvattnet som bildas i tanken.

Dieselbakterier är ett övergripande namn på bakterier, svampar eller alger som vi oftast stöter på i just dieseltankar.

Vid rätt förhållanden av vatten och temperatur kan tillväxten explodera varpå tanken och bränslesystem fylls med en bruns/svart slemmig sörja.

Detta leder till motorstopp. För båtar och fartyg sker detta tyvärr omgivningen är ogästvänlig då grov sjö får sörjan att röras upp och skapa propp. Ett motorstopp i dåligt väder vill de flesta av oss undvika.

Efterföljande sanering brukar göras med en kombination av mekanisk rengöring av motor, slangar, bränslesystem och kemiska gifter för att döda kvarvarande bakterier.

En sanering skall göras skyndsamt då ytor i tankar och bränslesystem kan utsättas för frätskador. Allvarligast är detta i spridare och pumpar.

Mer info på

www.gobidry.com